Působnost

1. Služby v oblasti plánování stěhování

Záměr stěhování, myšlenka
- poskytujeme poradenství už ve stadiu úvah
- co a jak, co by to obnášelo, jak to asi bude náročné
Konkrétní řešení, přibližný rozpočet
- v případě potřeby Vás navštívíme
- na místě v Vámi probereme Vaše požadavky a rozsah úkolu
- vyhodnotíme rozsah potřebných technických prostředků
- zpracujeme Vám možný průběh provedení
- zpracujeme Vám pravděpodobnou finanční kalkulaci

2. Služby v oblasti přípravy stěhování

- zpracování seznamu stěhovaného nábytku, počítačů a věcí, jejich označení pro jejich zpětné určení (specialita -knihovny)
- dovoz kontejnerů na odpad, obalového materiálu, přepravek
- zabalení stěhovaných věcí do přepravních obalů, spec. skla
- demontáž nábytku, polic, sestavných stěn
- zajištění kompletnosti spojovacího materiálu

3. Provedení vlastního stěhování


- nakládky všech věcí školenými pracovníky do přistavených nákladních aut za použití nejvhodnějších stěhovacích prostředků
- naložení věcí do aut (bezprašné skříňové nástavby se zdvižnými plošinami), jejich zabalení do dek, proložení měkkými deskami
- ukotvení věcí ke stěnám auta stahovacími popruhy
- převoz nákladu s nejvyšší obezřetností na místo určení
- samozřejmě jsme pojištěni proti poškození stěhovaných věcí nehodou standardně na 500.000,-, více kdykoliv dle požadavku
- vyložení věcí z aut a donesení na místo určení

4. Služby v oblasti po stěhování

- rozbalení všech přepravovaných prvků na místě
- sestavení všech demontovaných součástí, nábytků zpět dohromady, setřídění všech prvků dle původního seznamu
- vyložení kartonů a přepravek na místě určení
- kontrola kompletnosti dle výchozí evidence
- likvidace všech přepravních obalů, úklid prostor

5. Služby doplňkové

- konzultace a realizace IT
- příprava stěhovaných prostor, pokládka podlahy, malování
- úklidy všeho druhu
- likvidace nepotřebných nábytků, obalových materiálů aj.
- zabezpečené skladování věcí na dobu jiných nutných prací
- vyklízení objektů, pozůstalostí aj.
- další specifikace na přání